Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Question 1

1)Giá một phòng/đêm - Thanh toán trực tuyến: Nếu một phòng còn trống và bạn' đã gửi chi tiết thẻ tín dụng của bạn và đồng ý các điều kiện đặt phòng trên mẫu đặt phòng, quá trình đặt phòng khi đó được xác nhận và chứng từ khách sạn sẽ được tự động gửi đến địa chỉ e-mail của bạn. Chứng từ khách sạn chỉ được sinh ra sau khi chúng tôi đã xác minh và tính phí vào thẻ tín dụng của bạn. Chứng từ khách sạn VÀ thẻ tín dụng phải được xuất trình khi nhận phòng tại khách sạn, cùng với một mẫu chứng minh thư có ảnh hợp lệ.

2) Đặt phòng bây giờ, thanh toán sau - Thanh toán trực tuyến: Đặt phòng bây giờ và thanh toán sau tức là bạn đặt phòng khách sạn bây giờ và có thể tiến hành thanh toán sau vài ngày. Xác nhận đặt phòng sẽ được gửi ngay lập tức. Điều kiện đặt phòng ( chính sách hủy phòng) sẽ được xác định khi bạn thanh toán. Ngày thu tiền thực tế sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 ngày trước khi điều kiện đặt phòng được áp dụng. Tại thời điểm đó, chúng tôi sẽ thu toàn bộ số tiền đặt phòng. Tùy chọn này chỉ áp dụng với thẻ Visa, MasterCard, AMEX và JCB. Xin đảm bảo rằng bạn chọn “Thanh toán sau” khi nhập các chi tiết thẻ tín dụng.

3)Mức Giá Đặc Biệt - Thanh toán tại khách sạn: Agoda.com hợp tác với các công ty khác để đảm bảo chúng tôi cung cấp mức giá tốt nhất. Nếu bạn chọn để ở tại khách sạn nơi một đối tác của agoda.com đã cung cấp mức giá thấp nhất, chúng tôi sẽ xác nhận đặt phòng của bạn và ra một email xác nhận. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không tính phí vào thẻ của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu phải trả tiền trực tiếp tại khách sạn khi nhận phòng và chính sách hủy bỏ riêng của khách sạn sẽ được áp dụng. Tiêu đề của mục mức giá cho các khách sạn là 'Mức Giá Đặc Biệt' thay vì 'Giá một phòng/đêm '.

Điều đó phụ thuộc vào kiểu đặt phòng:
1) Giá một phòng/đêm - Thanh toán trực tuyến: Nếu một phòng còn trống và bạn'đã gửi chi tiết thẻ tín dụng của bạn và đồng ý các điều kiện đặt phòng trên mẫu đặt phòng, quá trình đặt phòng khi đó được xác nhận và chứng từ khách sạn sẽ được tự động gửi đến địa chỉ e-mail của bạn. Chứng từ khách sạn chỉ được sinh ra sau khi chúng tôi đã xác minh và tính phí vào thẻ tín dụng của bạn. Chứng từ khách sạn VÀ thẻ tín dụng phải được xuất trình khi nhận phòng tại khách sạn, cùng với một mẫu chứng minh thư có ảnh hợp lệ.

Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ nhận được email cùng với Chứng từ khách sạn ( tập tin PDF) trong vòng 30 phút kể từ lúc bạn thực hiện việc đặt phòng. Nếu bạn không nhận được sau thời gian này, hãy kiểm tra thư rác của bạn và / hoặc các bộ lọc thư rác. Bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng đặt phòng của mình bằng cách đăng nhập vào mục 'Quản lý các đặt phòng của tôi' thông qua trang web.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng đặt phòng của mình bằng cách đăng nhập vào mục 'Quản lý các đặt phòng của tôi' thông qua trang web. Hoặc bạn có thể truy cập thông tin này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình thông qua liên kết Tự Phục Vụ trong email xác nhận của bạn.